หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนงาน
โครงการประจำปี
กิจกรรม
แผนแม่บทฯ
 
ติดต่อหน่วยงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) ชั้น 5
เลขที่ 119/19 หมู่ 3  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.02-4822175 ,02-4822176-78 ต่อ 387 แฟกซ์.02-4822170


Email : it@bpi.mail.go.th

กลับหน้าหลัก