หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนงาน
โครงการประจำปี
กิจกรรม
แผนแม่บทฯ
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559

 
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่ 1/2559
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ (วังหน้า)ประธานในที่ประชุม โดยท่านสิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


กลับหน้าหลัก